Akribian i media

De senaste nyheterna och blogginläggen

News

CBT methods in school

CBT methods in school In an interview with the Swedish Skolporten, our founder Martin Hassler Hallstedt was given the opportunity to talk about his dissertation that would later become the fundament of Scientific EdTech. Martin explains that the core of

Läs mer »
Nyheter

KBT-metoder i skolan

KBT-metoder i skolan I en intervju med Skolporten fick vår VD och medgrundare, Martin Hassler Hallstedt, möjlighet att prata om sin avhandling – som senare skulle bli grunden för Scientific EdTech. Martin förklarar att kärnan i KBT (kognitiv beteendeterapi) ligger

Läs mer »
News

Children in Eslöv get digital math education

Children in Eslöv get digital math education Exciting news: The municipality of Eslöv has decided to re-think the way they teach math in first and second grade. We’re looking forward to this municipal cooperation as it will give us valuable

Läs mer »
Nyheter

Barn i Eslöv får digital matteundervisning

Barn i Eslöv får digital matteundervisning Fantastiska nyheter: Eslövs kommun har beslutat att ompröva hur de undervisar matte i första och andra klass. Vi ser fram emot detta kommunala samarbete då det kommer ge oss värdefulla klassrumsinsikter. “Digitalisering bygger på

Läs mer »