Barn i Eslöv får digital matteundervisning

Fantastiska nyheter: Eslövs kommun har beslutat att ompröva hur de undervisar matte i första och andra klass. Vi ser fram emot detta kommunala samarbete då det kommer ge oss värdefulla klassrumsinsikter.

“Digitalisering bygger på samarbeten. I detta projekt arbetar vi nära med de intressenter som är involverade i utbildningens framtid – studenter, lärare samt beslutsfattare – för att få en djupare förståelse av användarnas behov”, säger Henrik Rosvall, CTO och medgrundare av Akribian.

Syftet med samarbetet är att skapa en effektiv, standardiserad och skalbar metod som säkerställer den vetenskapliga kvaliteten på matteundervisningen i svenska skolor.

VÅR FORSKNING FORTSÄTTER

Samarbetet med Eslövs gör det även möjligt för oss att fortsätta forskningen som ligger till grund för vårt digitala inlärningsverktyg. En forskargrupp ledd av Martin Hassler Hallstedt, VD och medgrundare av Akribian, kommer använda före- och eftermätningar för att identifiera vanliga utmaningar och utveckla lösningar som stöder lärare i deras arbete.

“Min forskning visar att 19 timmars träning med vårt digitala inlärningsverktyg motsvarar ungefär 6 månaders ordinarie undervisning. Jag är övertygad om att Eslöv-projektet har stor potential att öka studenternas jämlikhet, minska kunskapssegregeringen samt hjälpa elverna att nå matematiska mål”, säger Martin Hassler Hallstedt.

Matematikundervisningsutvecklaren Dr Lassana Ouattara kommer tillsammans med lärarna i Eslövs kommun att, med hjälp av vårt digitala inlärningsverktyg, utvärdera elevernas lärandeprestanda. Trots att lärarna förbinder sig att använda vårt digitala inlärningsverktyg i sina klassrum är de fria att komplettera övningarna med andra klassrumsaktiviteter.

“Genom att skapa ett standariserat program hanterar vi det växande problemet med otillräckligt kunskapsstöd i skolorna. Lärare kan känna sig tryggt medvetna om att de har ett verktyg som ger dem konkret vägledning och en hög nivå av måluppfyllelse – en användarvänlig och kvalitetssäkrad resurs för matematikutbildningen”


Dr Lassana Ouattara, Matematikundervisningsutvecklare på Eslövs kommun.

Första- och andraårselever i Eslöv kommer börja använda vårt digitala inlärningsverktyg i januari 2020.

Är din kommun intresserad av ett matematiksutbildningssamarbete? Kontakta Martin, kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna artikel.

INTRODUKTION AV FORSKNINGSTEAMET

DR MARTIN HASSLER HALLSTEDT
Vår VD och medgrundare. Läs mer om Martins forskning bakom vårt digitala inlärningsverktyg här.

DR LASSANA OUATTARA

Lassana arbetar som mattematikutvecklare på Eslövs kommun och har en lång erfarenhet av professionell utveckling för lärare. Han är certifierad lärare (tredje klass till gymnasiet) med doktorsexamen i fysik, nanovetenskap, från Lunds Universitet, där han arbetat som lektor. Lassana har också en bakgrund inom vetenskaplig utbildning. Han var projektledare vid National ResourceCenter for Physics Education och kurschef för två pedagogiska kurser vid Lunds Universitet.

PROFFESOR ATA GHADERI

Ata arbetar vid Karolinska Institutet och forksar i klinisk psykologi, beteendevetenskap och klinisk neurovetenskap. Han är expert på ätstörningar och kognitiv betendeterapi (KBT) samt har stor erfarenhet av att genomföra studier med guldstandardforskningsmatoder (exempelvis randomiserade kontrollerade studer, RCT.

(Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Finn.)