KBT-metoder i skolan

I en intervju med Skolporten fick vår VD och medgrundare, Martin Hassler Hallstedt, möjlighet att prata om sin avhandling – som senare skulle bli grunden för Scientific EdTech.

Martin förklarar att kärnan i KBT (kognitiv beteendeterapi) ligger i den positiva förstärkningen vid korrekt beteende och modifiering av instruktioner vid oönskat beteende. Tillvägagångssättet är enkelt: Om en student inte lär sig är det inte eleven som har fel, utan läraren eller inlärningsverktyget.

Efter att ha utformat det KBT-baserade föräldrarhanterade träningsprogrammet Komet, ville Martin introducera samma tillvägagångssätt för undervisningen i grundskolan. Detta ledde till en forskningsstudie genomförd i samarbete med Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet i Sverige. I studien randomiserades den svagare hälften av 2000 screenade studenter i fyra grupper. Inom varje grupp skulle eleverna, utöver den vanliga undervisningen, genomföra antingen endast matteprov, läsa övningar, digital matteutbildning eller digital matte och arbetsminneträning. Efter både 6 och 12 månader testades alla grupper igen. Resultaten visar att resultatet av de 19 timmarna med regelbunden utbildning med de digitala verktygen motsvarade ungefär 6 månaders ordinarie undervisning.

Digital undervisning baserad på KBT-metoder visade sig vara särskilt effektiv för att hjälpa elever som låg efter med att komma ikapp med sina klasskamrater. Dessutom kunde eleverna arbeta självständigt med verktygen vilket gav lärarna mer tid att fokusera på de barn som behöver extra stöd.

Detta är en sammanfattning av originalartikeln. Läs den i sin helhet på skolporten.se.