Spelinbäddad undervisning:

Framtiden inom utbildning?

Dagens skola är inte längre för alla utan riggad för dem som den passar. Detta gör lärandet fundamentalt orättvist. Samtidigt har spel blivit otroligt populärt för barn i alla åldrar, men trots detta används spel knappt alls i lärandeprocessen. Dagens utbildningssystem står inför ett vägskäl och vi Akribian anser att vi rör oss på vägen mot framtiden. Detta genom att kombinera speldesign med den senaste forskningen inom inlärningspsykologi – resultatet är spelinbäddad undervisning.

Låt oss förklara.

Varför ska vi kombinera spel med utbildning?

Spel uppfattas ofta av vuxna som en distraktion, något som endast är till för underhållning och mestadels, i vuxnas synsätt, är ett slöseri av tid och pedagogisk mening. Mer traditionell utbildning å andra sidan är inte roligt alls. Det resulterar ofta i en överbelastning av läxor som ska göras, övningsark att fylla i och repetition efter repetition – i slutändan egentligen bara för att resultera i goda betyg och resultat. Kikar man på underhållningsgraden i dessa metoder ligger den i grund och botten på noll. Problemet med detta är att barn sällan blir eld och lågor över sin utbildning, speciellt inte när det kommer till mattematik.

Genom att kombinera utbildning med underhållning – exempelvis genom att integrera tekniker från den senaste forskningen inom inlärningspsykologi, exempelvis KBT – till ett väldesignat spel, skapar vi en produkt som barn vill använda. Denna produkt kommer dessutom inte bara underhålla de, utan även utbilda och informera dem. Det är just kombinationen av spel och vetenskap som är grundstenen i spelinbäddad undervisning.

Spelinbäddad undervisning VS andra utbildande spel

Det som huvudsakligen skiljer spelinbäddad undervisning från andra appar och spel är att spelinbäddad undervisning bakar in inlärningsmoment i ett spel snarare än att endast addera spelifierade moment på inlärning.

De flesta utbildningsspel saknar backning av vetenskapligt bevisade resultat. Spelinbäddad undervisning och dess principer däremot har testats rigoröst. Dess resultat är både bevisade samt publicerade i ledande akademiska tidskrifter. Denna nivå av akademisk noggrannhet har gjort det möjligt för oss att göra saker som andra appar inte kan, då de saknar den akademiska trovärdigheten – till exempel genom att anpassa matematikövningarna för att passa varje individuellt barn som spelar spelet. Detta innebär att att vi rör oss bortom tanken att ”en form passar alla”, något som ofta appliceras på mer traditionell undervisning. Ett spel som utformats med principerna av spelinbäddad undervisning förstår när ett barn har svårt för vissa uppgifter, anpassar svårighetsgraden så att barnet kan lära sig nya kunskaper efter sin nivå samt ser till att barnet alltid lär sig på ett effektivt och avvägt vis.

Vetenskapen bakom spelinbäddad undervisning

Lärare i våra samhällen har ett stort ansvar på sina axlar, samma ansvar ska finnas på utbildningsappar och liknande verktyg. Vi vill alla vara säkra på att barns lärande sker effektivt. Ett sätt som vi gör detta på är genom att implementera vetenskapliga principer på de beslut vi tar när vi utvecklar Count on me! för att säkerställa att upplevelsen av spelet är både underhållande och utbildande. För oss på Akribian är vetenskapen bakom spelinbäddad undervisning och Count on me! baserad på den senaste forskningen inom inlärningspsykologi, KBT samt doktorsavhandlingen av vår medgrundare Martin Hassler Hallstedt. Forskningen både utvecklas och valideras kontinuerligt för att säkerställa att vi alltid upprätthåller den högsta möjliga vetenskapliga standarden.

Spelinbäddad undervisning är framtiden

Den starkaste faktorn för framtida akademisk framgång är matematikkompetens i en tidig ålder,. Det är en också en av de många anledningar till varför vi alla bör bry oss om att göra matte till något fängslande och något som uppmuntrar barn till lärande. Vi behöver låta våra nästa generationer lära sig viktiga matematiska färdigheter för att ge dem den bästa möjliga starten i livet. På så sätt kan de fortsätta att utveckla vårt samhälle i framtiden. Till skillnad från de flesta läroböcker, distraktionsspel och undervisning i alla storlekar, kombinerar spelinbäddad undervisning något roligt med vetenskap. Det skapar en unik och inbäddad inlärningsupplevelse för varje barn.

Vi har vetenskapen, vi har tekniken – det är dags att vi börjar använda den.

Mattespelet Count on me! använder spelinbäddad undervisning för att lära barn matte redan från en tidig ålder.