Vilka mattekunskaper lär sig mitt barn i Count on me?

Lärare lägger ner lika mycket tid, ansträngning och energi på att hjälpa individuella elever i klassrummet. Trots detta är inte alla barn på samma mattenivå vid samma tidpunkt. Dessutom börjar eleverna sina första mattelektioner med olika bakgrunder.

Vissa av dem har mycket stor tidigare kunskap av matematik, andra inte. Vissa av dem lär sig snabbare, andra kan behöva både mer hjälp och repetition. Ett sätt att nå matteflyt och förståelse för grundläggande matte är genom daglig träning. Men om matteuppgifterna blir svårare och svårare i ett tempo som inte alla elever hänger med i riskerar många av dem att tappa intresset. Det kan göra att dem missar en stor del av matematikförståelsen som de behöver i sin framtida utbildning.

Ett sätt att hjälpa barn i åldern 5–7 år att lära sig matte är genom att låta dem spela Count on me! där de får träna på- och bemästra tidiga mattefärdigheter, anpassat efter deras förmågor och inlärningstempo. Count on me! är utvecklat med den ena foten i speldesign och den andra i vetenskap och inlärningsmetoder. Det skapar en unik kombination som inte bara underlättar för dina barn att lära sig matte, det håller dem också motiverade att fortsätta träna matte – varje dag!

Mattekunskaperna som ditt barn lär sig och bemästrar i Count on me! under deras äventyr mot att bli en Mattemagiker är följande:

Introduktion till mönsterigenkänning

Matematik är i grunden byggt på olika former av mönster. Genom att lära sig och bemästra förmågan att känna igen fortsättningen av mönster, antingen i nummer eller i former, utvecklar ditt barn sina analytiska förmågor och sitt logiska tänkande. Ett sätt som barn tränar på mönsterigenkänning i Count on me! är genom att fylla i den del i ett mönster som saknas.

Mönsterigenkänning i Count on me!

Lika med och inte lika med

Ditt barn tränar på och bemästrar att identifiera om två nummer är lika eller inte. Matematikkonceptet kring lika med och inte lika består även av konceptuell kunskap där fem objekt är detsamma som numret ”5”. Att lära sig dessa matematikkoncept lägger grunden inför att lösa framtida ekvationer med addition och subtraktion. Innan ett barn kan förstå ekvationen 3+2=5 måste de ha en konceptuell förståelse av lika med och inte lika med. I Count on me! lär de sig även att identifiera och särskilja symbolerna för att uttrycka dessa relationer.

Introduktion till addition och subtraktion

I Count on me! kommer ditt barn att träna på- samt bemästra grunderna inom både subtraktion och addition. De börjar med siffrorna 0–9 för att sedan även inkludera siffrorna 10–20. De kommer även att träna på mattefakta och mattefamiljer och lära sig symbolerna och dess mening för både addition och subtraktion.

Matteflyt i addition och subtraktion

Count on me! fokuserar inte bara på att låta barn träna matteuppgifter tills de får rätt svar på ekvationerna – appen säkerställer även att de kan svaren som ett rinnande vatten. Forskning visar att ju snabbare och lättare ett barn kan svara rätt på matteuppgifter, desto mer sannolikt är det att de behåller denna kunskap i sin framtid och kan använda det för mer komplexa matteuppgifter.

I Count on me! guidas och uppmuntras barnen tills de uppnår en svarsfrekvens på 14 eller fler korrekta mattesvar per minut. Detta gäller både addition och subtraktion för talen 0–20.

Addition i Count on me!

Introduktion till multiplikation och division

Efter att ditt barn har bemästrat subtraktion och addition påbörjar de sin inlärning av både multiplikation och division för talen 0–12. De kommer att utforska och träna på både mattefakta och mattefamiljer. De lär sig dessutom att identifiera och förstå meningen bakom symbolerna som uttrycker multiplikation och division.

Matteflyt i multiplikation och division

På samma sätt som ditt barn bemästrat matteflyt i subtraktion och addition kommer det även att träna på matteflyt inom multiplikation och division för talen 0–12. Ditt barn kommer att bemästra en svarsfrekvens på 14 eller fler korrekta mattesvar per minut.

Mer inlärningsinnehåll är på gång!

Trots att Count on me! redan innehåller över 6000 olika matteuppgifter utvecklar och adderar vi alltid nya koncept och uppgifter till appen. Ett exempel på detta är konceptet av platsvärde. Med platsvärde lär sig ditt barn att en siffra kan vara värd olika mycket beroende på var i ett nummer den är placerad. Som exempelvis siffran 5, i numret 15 är den värd fem, men i 50 är den värd hela femtio!

Platsvärde i Count on me!

Count on me! är inte bara en digital matteläxa, det är ett spännande äventyr där ditt barn får känna på spänningen och det roliga i matematiken – samtidigt som det ökar deras självförtroende och får dem att vilja lära sig och öva matte ännu oftare! Äventyret i Numberia gör att barnen vill komma tillbaka till appen var dag tills de blir riktiga Mattemagiker.

Att lära sig matte fungerar många gånger på precis samma sätt som att lära sig en ny sport eller ett nytt instrument ¬ det kräver regelbundet övande för att bemästras. Dagligt matematikövande i Count on me! gör matteinlärningen enkel, snabb och rolig!