Yay! We’re on Kickstarter! 

Do you want your child to master mathematics at a young age, as it helps them to build self-confidence and interests in maths?

Do you want to make sure your child’s screen time is of high quality?

Count on me! is an iPad learning game that turns children into math stars using science, research and game design.

It adapts to each child’s knowledge of math and by practicing only 15 minutes a day it has scientifically proven effect.

We and our children really like it, and we believe that you and your children will like it, too.

It would truly mean the world to us if you could support us with 52 SEK (currency conversion, you know) or more to help us make the world a little more mathematical

Thanks for your support! 

www.kickstarter.com/projects/akribian/count-on-me

HEJA! Vi finns på Kickstarter!

Vill du att ditt barn ska behärska matematik redan i ung ålder då det hjälper dem att bygga självförtroende och intressen för matematik?

Vill du se till att ditt barns skärmtid är av hög kvalitet?

Count on me! är ett iPad-spel som förvandlar barn till matematiska stjärnor med hjälp av vetenskap, forskning och speldesign.

Den anpassar sig till varje barns kunskap inom matematik och har en vetenskapligt bevisad effekt. Allt som krävs är 15 minuters övning om dagen

Vi och våra barn gillar det verkligen, och vi tror att även du och dina barn kommer att gilla det också.

Det skulle betyda allt för oss om du kunde stötta oss på Kickstarter för att hjälpa oss att göra världen lite mer Matemagisk .

Tack för ditt stöd!

www.kickstarter.com/projects/akribian/count-on-me